Smith Accounting, s.r.o.
Veveří 39
602 00 Brno

Tel.:   +420 541 212 543
Mobil: +420 608 641 989
Mobil: +420 777 292 502

info[a]saccounting.cz

Podporujeme:
Láskyplný domov pro každé dítě
Zakládáme a měníme všechny typy společností:

•  Evropské společnosti
•  Akciové společnosti
•  S.r.o.
•  Komanditní společnosti
•  Veřejné obchodní společnosti
•  Obecně prospěšné společnosti
•  Spolky a sdružení
•  Poradíme Vám i s vytvořením nadnárodních struktur a zahraničních
    společností.

Na základě našich dlouholetých zkušeností, poskytujeme podnikatelům
poradenské služby, rozbor finanční situace, určení ceny podniku, navrhujeme
změny ve struktuře firem.
Čekáme na kontakt od Vás
ZAKLÁDÁNÍ FIREM