Kdy máme povinnost podat daňové přiznání?
Povinnost podat daňové přiznání finančnímu úřadu po skončení kalendářního  
roku je vázána na limit ročních zdanitelných příjmů ve výši 15.000 Kč.

Týká se to těch, kteří nemají příjmy ze zaměstnání a dosahují některého z  
následujících příjmů:

• příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti
• příjmy z kapitálového majetku
• příjmy z pronájmu
• tzv. ostatní příjmy

Daňové přiznání se podává nejpozději do 1. dubna následujícího kalendářního  
roku. Pokud přiznání zpracovává daňový poradce, podává se nejpozději do 1.  
července následujícího kalendářního roku. Ovšem daňový poradce musí doručit  
plnou moc příslušnému finančnímu úřadu do 1. dubna.

Částka 15.000 Kč je hrubý příjem, nikoli zisk v této výši!

Do limitu výše uvedeného se nezahrnují:

• příjmy osvobozené od zdanění
• příjmy, které již byly zdaněny při výplatě tzv. srážkovou daní
• Pokud naše příjmy nedosáhly částky 15.000 Kč, ale vykázali jsme ztrátu,  
daňové přiznáni podat musíme. Té můžeme dosáhnout jen v případě, že  
podnikáme nebo máme příjmy z jiné samostatně výdělečné činnosti nebo pokud  
máme příjem z pronájmu.  Daňovou ztrátu si pak můžeme odečíst v  
následujících 5 letech.

Podnikání a jiná samostatně výdělečná činnost
Pokud se rozhodneme podnikat, pro správné zdanění je rozhodující správné  
stanovení druhu podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti. Pro jednotlivé  
druhy podnikání platí odlišná pravidla.
polečníkům.

DPH a zahraniční subjekty
Víte, že pokud poskytnete nebo přijmete služby, jejichž příjemci či  
poskytovateli jsou zahraniční subjekty z členských zemí EU, stáváte se  
automaticky plátcem DPH? Do 15 dnů jste pak povinni se zaregistrovat na  
finančním úřadě. Předpisy pro zahraniční obchod a platební styk jsou značně  
složité a byla by škoda, kdyby kvůli jejich neznalosti nebo mylnému výkladu  
musel skončit Váš nadějně rozjetý byznys.

Smith Accounting, s.r.o.
Veveří 39
602 00 Brno

Tel.:   +420 541 212 543
Mobil: +420 608 641 989
Mobil: +420 777 292 502

info[a]saccounting.cz

Podporujeme:
Láskyplný domov pro každé dítě
Čekáme na kontakt od Vás

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT