KVĚTEN
12.květen pondělí
SPOTŘEBNÍ DAŇ
splatnost daně za březen 2014 (mimo spotřební daň z lihu)
20.květen úterý
DAŇ Z PŘÍJMU
měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
POJISTNÉ
podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za duben 2014 a splatnost zálohy na důchodové spoření
ODVOD Z LOTERIÍ A JINÝCH
podání hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her a zaplacení podobných her zálohy za 1. čtvrtletí 2014
26.květen pondělí
SPOTŘEBNÍ DAŇ
splatnost daně za březen 2014 (pouze spotřební daň z lihu)
daňové přiznání za duben 2014
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních(technických) benzinů za duben 2014 (pokud vznikl nárok)
DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY
daňové přiznání a daň za duben
souhrnné hlášení za duben
výpis z evidence za duben
ODVOD Z LOTERIÍ A JINÝCH
daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2014
Vedení daňové evidence

vedení daňové evidence ve vlastním účetním programu Pohoda
kontrola formální správnosti, zadávání dokladů a účtování dokladů -  faktury
přijaté, faktury vydané, pokladní doklady a platby kartou, bankovní výpisy
vedení evidence dlouhodobého majetku
sledování termínů plateb vůči státním úřadům
vytváření platebních příkazů k platbám vůči státním úřadům
vypracování přiznání DPH
vypracování souhrnného hlášení
vypracování výpisu z evidence pro daňové účely (režim přenesení daňové
povinnosti)
měsíční přehled neuhrazených faktur (přijatých a vydaných)
měsíční zasílání přehledu příjmů a výdajů
skladové hospodářství
zastupování klienta (finanční úřady, banky, leasingové společnosti, …)
zajištění všech daňových kontrol
poradenství (osobně, telefonicky, email)
skladové hospodářství - optimalizace skladových zásob a evidence skladů
včetně pomoci s organizací a provedením fyzické inventarizace zásobDaňová přiznání

přiznání k dani z přidané hodnoty, souhrnné hlášení, výpis z evidence pro
daňové účely (režim přenesení daňové povinnosti)
přiznání k dani z příjmů fyzických osob
přiznání k dani z příjmů právnických osob
přiznání k dani silniční
přiznání k dani z nemovitých věcí (dřive daň znemovitostí)
přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí (dříve daň z převodu nemovitostí)
Čekáme na kontakt od Vás
DAŇOVÁ EVIDENCE