KVĚTEN
12.květen pondělí
SPOTŘEBNÍ DAŇ
splatnost daně za březen 2014 (mimo spotřební daň z lihu)
20.květen úterý
DAŇ Z PŘÍJMU
měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
POJISTNÉ
podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za duben 2014 a splatnost zálohy na důchodové spoření
ODVOD Z LOTERIÍ A JINÝCH
podání hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her a zaplacení podobných her zálohy za 1. čtvrtletí 2014
26.květen pondělí
SPOTŘEBNÍ DAŇ
splatnost daně za březen 2014 (pouze spotřební daň z lihu)
daňové přiznání za duben 2014
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních(technických) benzinů za duben 2014 (pokud vznikl nárok)
DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY
daňové přiznání a daň za duben
souhrnné hlášení za duben
výpis z evidence za duben
ODVOD Z LOTERIÍ A JINÝCH
daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2014
Vedení účetnictví

kontrola formální správnosti, zadávání dokladů a účtování dokladů -  faktury
přijaté, faktury vydané, pokladní doklady a platby kartou, bankovní výpisy
účtování veškerých souvisejících účetních případů např. mzdy, interní doklady,
odpisy majetku
vedení evidence dlouhodobého majetku
sledování termínů plateb vůči státním úřadům
vytváření platebních příkazů k platbám vůči státním úřadům
vypracování přiznání DPH
vypracování souhrnného hlášení
vypracování výpisu z evidence pro daňové účely (režim přenesení daňové
povinnosti)
měsíční přehled neuhrazených faktur (přijatých a vydaných)
měsíční zasílání rozvahy a výsledovky e-mailem
skladové hospodářství
příprava účetnictví na audit
rekonstrukce účetnictví
zastupování klienta (finanční úřady, banky, leasingové společnosti, …)
zajištění všech daňových kontrol
poradenství (osobně, telefonicky, email)
vypracování vnitropodnikových účetních směrnic
vnitropodnikového účetnictví - návrh řešení vč. analytických účtů
skladové hospodářství - optimalizace skladových zásob a evidence skladů
včetně pomoci s organizací a provedením fyzické inventarizace zásob
zpracování a odeslání hlášení Intrastat pro celní správu
zpracování a odeslání výkazů pro Český statistický úřad

Daňová přiznání

přiznání k dani z přidané hodnoty, souhrnné hlášení, výpis z evidence pro
daňové účely (režim přenesení daňové povinnosti)
přiznání k dani z příjmů fyzických osob
přiznání k dani z příjmů právnických osob
přiznání k dani silniční
přiznání k dani z nemovitých věcí (dřive daň znemovitostí)
přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí (dříve daň z převodu nemovitostí)
Čekáme na kontakt od Vás
ÚČETNICTVÍ