KVĚTEN
12.květen pondělí
SPOTŘEBNÍ DAŇ
splatnost daně za březen 2014 (mimo spotřební daň z lihu)
20.květen úterý
DAŇ Z PŘÍJMU
měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
POJISTNÉ
podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za duben 2014 a splatnost zálohy na důchodové spoření
ODVOD Z LOTERIÍ A JINÝCH
podání hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her a zaplacení podobných her zálohy za 1. čtvrtletí 2014
26.květen pondělí
SPOTŘEBNÍ DAŇ
splatnost daně za březen 2014 (pouze spotřební daň z lihu)
daňové přiznání za duben 2014
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních(technických) benzinů za duben 2014 (pokud vznikl nárok)
DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY
daňové přiznání a daň za duben
souhrnné hlášení za duben
výpis z evidence za duben
ODVOD Z LOTERIÍ A JINÝCH
daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2014
Daňové poradenství
odborné zpracování přiznání k jednotlivým daním včetně podání a následné  
garance
pravidelný daňový servis v oblasti daní přímých i nepřímých
obecné porady o znění daňových zákonů a souvisejících předpisů formou  
průběžného styku s ekonomickým úsekem podniku při řešení daňových a  
účetních problémů
daňové plánování
kontroly a revize uplatňování daňových zákonů v minulém období
zastoupení v daňovém řízení a v jednání se správcem daně

Ekonomické a organizační poradenství
Mezi další naše činnosti patří ekonomické a organizační poradenství včetně  
restrukturalizací společností, finančních analýz, úvěrových tabulek,  
personálních a organizačních auditů, a to jak v podnikatelské, tak i v  
neziskové sféře.

Podnikatelské poradenství
marketingové poradenství
servis v oblasti uzavírání obchodně-závazkových vztahů
optimalizace vnitropodnikových procesů, optimalizace nákupní činnosti
poradenství při přechodu na Mezinárodní účetní standardy (IAS)
poradenství v oblasti formy podnikání, transformace typu společnosti vč.  
zabezpečení komplexního servisu
poradenství v oblasti krizového řízení a krizové řízení společnosti
poradenství při zakládání dceřiných společností

Finanční poradenství
zpracování ekonomických rozborů, posuzování jednotlivých smluv  
uzavíraných firmou
zpracování návrhů alternativních zdrojů financování
zpracování žádostí o úvěry
poradenství ve věci bankovních produktů
zpracování kalkulací, vyhodnocení rentability

Soukromé finance - fyzické osoby
V rámci finančního poradenství pokrýváme i soukromé potřeby živnostníků,  
respektive majitelů či zaměstnanců firem.
Náš přítup k finančnímu poradenství je nezávislý a vždy dbáme na potřeby,  
možnosti a přání jednotlivých zákazníků. Pomáháme jim zorientovat se v  
nepřeberném portfoliu finančních produktů, které jsou na trhu k dispozici, a  
zohledňujeme i daňové dopady (zvýhodnění). Poskytujeme nezávislé rady při  
rozhodování nad rodinnými a osobními financemi. Připravujeme zákazníky na  
situace, které mohou nastat v budoucnosti a minimalizovat jejich případné  
negativní dopady stejně tak, jako maximalizovat výsledný efekt při nakládání  
s penězi.
Čekáme na kontakt od Vás
PORADENSTVÍ