Smith Accounting, s.r.o.
Veveří 39
602 00 Brno

Tel.:   +420 541 212 543
Mobil: +420 608 641 989
Mobil: +420 777 292 502

info[a]saccounting.cz

Podporujeme:
Láskyplný domov pro každé dítě
Personalistika a mzdy
Naše společnost poskytuje plnohodnotný servis v oblasti zpracování mezd a  
souvisejícího mzdového a personálního poradenství pro malé i velké organizace.
Výpočet mezd - pracovní poměr i dohody o pracovní činnosti a dohody o  
provední práce vč. výpočtu dávek nemocenského.
Zpracování měsíčních mezd k výplatám včetně veškerých odvodů na sociální a  
zdravotní pojištění, příkazů k úhradě v tištěné nebo elektronické podobě (v  
závislosti na typu banky), výplatních pásek, podkladů pro zaúčtování do  
podvojného účetnictví, výčetky platidel, a to do dohodnutého dne  
následujícího měsíce.
Vydávání potvrzení pro zaměstnance pro účely daně z příjmů fyzických osob,  
při ukončení pracovního poměru tzv. zápočtový list.
Evidence čerpání dovolené a délky pracovní neschopnosti.
Vedení mzdových listů a evidenčních listů důchodového zabezpečení  
zaměstnanců.
Provedení ročního zúčtování daně.
Vyúčtování daně vybírané srážkou, vyúčtování daně vybírané zálohově.
Zpracování veškerých hlášení týkajících se mezd.
Zpracování přihlášek a odhlášek zaměstnanců na zdravotní pojišťovny.
Zpracování přihlášek na správu sociálního zabezpečení.
Poskytování součinnosti při kontrolách prováděných finančním či pracovním  
úřadem, správou sociálního zabezpečení a zdravotními pojišťovnami.

Ostatní účetní služby
Výpočet cestovních náhrad.
Vystavení účetních procesů ve firmě, zaškolení interní účetní.
Analýzy daňových a ekonomických dopadů.

Další služby
Na základě požadavků Vám vypracujeme jednoduché, ale právně zajištěné  
smlouvy, které potřebujete při svém podnikání. Např.:
Smlouva o dílo.
Kupní smlouva.
Smlouva o nájmu.
Pracovní smlouva.
Mandátní smlouva.
Zprostředkovatelská smlouva, ...
Čekáme na kontakt od Vás
DALŠÍ SLUŽBY