LEDEN
ÚNOR
DUBEN
BŘEZEN
KVĚTEN
SRPEN
ČERVENEC
ČERVEN
ZÁŘÍ
ŘÍJEN
LISTOPAD
PROSINEC
9.leden čtvrtek
SPOTŘEBNÍ DAŇ
splatnost daně za listopad 2013 (mimo spotřební daň z lihu)
20.leden pondělí
DAŇ Z PŘÍJMŮ
měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
POJISTNÉ
podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za prosinec 2013 a splatnost zálohy na důchodové spoření
24.leden pátek
SPOTŘEBNÍ DAŇ
splatnost daně za listopad 2013 (pouze spotřební daň z lihu)
27.leden pondělí
SPOTŘEBNÍ DAŇ
daňové přiznání za prosinec 2013
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za prosinec 2013 (pokud vznikl nárok)
ENERGETICKÉ DANĚ
daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za prosinec 2013
DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY (DPH)
daňové přiznání a daň za 4. čtvrtletí a za prosinec
souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec
výpis z evidence 4. čtvrtletí a prosinec
31.ledna pátek
BIOPALIVA
hlášení dle § 19 odst. 9 zákona č. 201/2012 Sb.
DAŇ Z PŘIJMŮ
odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2013
DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ
daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2014
DAŇ SILNIČNÍ
daňové přiznání a daň za rok 2013
 
 
 
17.únor pondělí
DAŇ Z PŘÍJMU
podpis prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na zdaňovací období 2014 a podpis k provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňové zvýhodnění za zdaňovací období 2013
podání žádosti o provedení ročního zúčtování správci daně
10.únor pondělí
SPOTŘEBNÍ DAŇ
splatnost daně za prosinec 2013 (mimo spotřební daň z lihu)
25.únor úterý
SPOTŘEBNÍ DAŇ
daňové přiznání za leden 2014
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, ostatních (technických) benzinů za leden 2014 (pokud vznikl nárok)
DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY
daňové přiznání a daň za leden
souhrnné hlášení za leden
výpis z evidence za leden
ENERGETICKÉ DANĚ
daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden 2014
28.leden středa
DAŇ Z PŘÍJMŮ
odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2014
ODVOD Z LOTERIÍ A JINÝCH
podání přiznání k odvodu z loterií a jiných podobných her a zaplacení odvodu podobných her za odvodové období 2013
20.únor čvrtek
DAŇ Z PŘÍJMŮ
měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
POJISTNÉ
podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za leden 2014 a splatnost zálohy na důchodové spoření
24.únor pondělí
SPOTŘEBNÍ DAŇ
splatnost daně za prosinec 2013 (pouze spotřební daň z lihu)
25.březen úterý
SPOTŘEBNÍ DAŇ
daňové přiznání za únor 2014
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za únor 2014 (pokud vznikl nárok)
DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY
daňové přiznání a daň za únor
souhrnné hlášení za únor
výpis z evidence za únor
ENERGETICKÉ DANĚ
daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2014
3.březen pondělí
DAŇ Z PŘÍJMŮ
podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2013
20.březen čtvrtek
DAŇ Z PŘÍJMŮ
měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za
zdaňovací období 2013
POJISTNÉ
podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za únor 2014 a splatnost zálohy na důchodové spoření
17.březen pondělí
DAŇ Z PŘÍJMŮ
čtvrtletní záloha na daň
podání oznámení platebního zprostředkovatele
12.březen středa
SPOTŘEBNÍ DAŇ
splatnost daně za leden 2014 (mimo spotřební daň z lihu)
27.březen čtvrtek
SPOTŘEBNÍ DAŇ
splatnost daně za leden 2014 (pouze spotřební daň z lihu)
31.březen pondělí
DAŇ Z PŘÍJMŮ
odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2014
1.duben úterý
DAŇ Z PŘÍJMU
podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2013
podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2013, nemá-li poplatník povinný
audit a přiznání zpracovává a předkládá sám
POJISTNÉ
podání přiznání k pojistnému na důchodové spoření a úhrada pojistného za rok 2013, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání podává a zpracovává sám
podání vyúčtování pojistného na důchodové spoření za pojistné období 2013
9.duben středa
SPOTŘEBNÍ DAŇ
splatnost daně za únor 2014 (mimo spotřební daň z lihu)
15.duben úterý
DAŇ SILNIČNÍ
záloha na daň za 1. čtvrtletí 2014
22.duben úterý
DAŇ Z PŘÍJMŮ
měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
POJISTNÉ
podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za březen 2014 a splatnost zálohy na důchodové spoření
ODVOD Z LOTERIÍ A JINÝCH
podání hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her a zaplacení podobných her zálohy za 1. čtvrtletí 2014
24.duben čtvrtek
SPOTŘEBNÍ DAŇ
splatnost daně za únor 2014 (pouze spotřební daň z lihu)
25.duben středa
SPOTŘEBNÍ DAŇ
daňové přiznání za březen 2014
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních(technických) benzinů za březen 2014 (pokud vznikl nárok)
DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY
daňové přiznání a daň za 1. čtvrtletí a za březen
souhrnné hlášení za 1. čtvrtletí a za březen
výpis z evidence za 1. čtvrtletí a za březen
ENERGETICKÉ DANĚ
daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen 2014
30.duben středa
DAŇ Z PŘÍJMŮ
odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2014
 
 
12.květen pondělí
SPOTŘEBNÍ DAŇ
splatnost daně za březen 2014 (mimo spotřební daň z lihu)
20.květen úterý
DAŇ Z PŘÍJMŮ
měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
POJISTNÉ
podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za duben 2014 a splatnost zálohy na důchodové spoření
ODVOD Z LOTERIÍ A JINÝCH
podání hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her a zaplacení podobných her zálohy za 1. čtvrtletí 2014
26.květen pondělí
SPOTŘEBNÍ DAŇ
splatnost daně za březen 2014 (pouze spotřební daň z lihu)
daňové přiznání za duben 2014
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních(technických) benzinů za duben 2014 (pokud vznikl nárok)
DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY
daňové přiznání a daň za duben
souhrnné hlášení za duben
výpis z evidence za duben
ENERGETICKÉ DANĚ
daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2014
 
2.červen pondělí
DAŇ Z PŘÍJMU
odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2014
DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ
splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně)
splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)
9.červen pondělí
SPOTŘEBNÍ DAŇ
splatnost daně za duben 2014 (mimo spotřební daň z lihu)
16.červen pondělí
DAŇ Z PŘÍJMŮ
čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
20.červen pátek
DAŇ Z PŘÍJMŮ
měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
POJISTNÉ
podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za květen 2014 a splatnost zálohy na důchodové spoření
24.červen úterý
SPOTŘEBNÍ DAŇ
splatnost daně za duben 2014 (pouze spotřební daň z lihu)
25.červen středa
SPOTŘEBNÍ DAŇ
daňové přiznání za květen 2014
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních(technických) benzinů za květen 2014 (pokud vznikl nárok)
DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY
daňové přiznání a daň za květen
souhrnné hlášení za květen
výpis z evidence za květen
ENERGETICKÉ DANĚ
daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2014
30.květen pondělí
DAŇ Z PŘÍJMŮ
odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2014
 
25.červenec pátek
SPOTŘEBNÍ DAŇ
splatnost daně za květen 2014 (pouze spotřební daň z lihu)
daňové přiznání za červen 2014
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních(technických) benzinů za červen 2014 (pokud vznikl nárok)
DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY
daňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí a za červen
souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí a za červen
výpis z evidence za 2. čtvrtletí a za červen
ENERGETICKÉ DANĚ
daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen 2014
1.červenec úterý
DAŇ Z PŘÍJMU
podání přiznání k dani
podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2013, má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce
POJISTNÉ
podání přiznání k pojistnému na důchodové spoření a úhrada pojistného za rok 2013, má-li poplatník povinný audit a přiznání podává a zpracovává daňový poradce
10.červenec čtvrtek
SPOTŘEBNÍ DAŇ
splatnost daně za květen 2014 (mimo spotřební daň z lihu)
15.červenec úterý
DAŇ SILNIČNÍ
záloha na daň za 2. čtvrtletí 2014
21.červenec pondělí
DAŇ Z PŘÍJMŮ
měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
POJISTNÉ
podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za červen 2014 a splatnost zálohy na důchodové spoření
ODVOD Z LOTERIÍ A JINÝCH
podání hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her a zaplacení podobných her zálohy za 2. čtvrtletí 2014
31.červenec čtvrtek
DAŇ Z PŘÍJMŮ
odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2014
 
11.srpen pondělí
SPOTŘEBNÍ DAŇ
splatnost daně za červen 2014 (mimo spotřební daň z lihu)
20.srpen středa
DAŇ Z PŘÍJMŮ
měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
POJISTNÉ
podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za červenec 2014 a splatnost zálohy na důchodové spoření
25.srpen pondělí
SPOTŘEBNÍ DAŇ
splatnost daně za červen 2014 (pouze spotřební daň z lihu)
daňové přiznání za červenec 2014
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních(technických) benzinů za červenec 2014 (pokud vznikl nárok)
DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY
daňové přiznání a daň za červenec
souhrnné hlášení za červenec
výpis z evidence začervenec
ENERGETICKÉ DANĚ
daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červenec 2014
 
 
 
 
1.září pondělí
DAŇ Z PŘÍJMU
odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2014
DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ
splatnost 1. splátky daně (poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5 000 Kč)
9.září úterý
SPOTŘEBNÍ DAŇ
splatnost daně za červenec 2014 (mimo spotřební daň z lihu)
15.září pondělí
DAŇ Z PŘÍJMU
čtvrtletní záloha na daň
22.září pondělí
DAŇ Z PŘÍJMŮ
měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
POJISTNÉ
podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za srpen 2014 a splatnost zálohy na důchodové spoření
25.září čtvrtek
SPOTŘEBNÍ DAŇ
daňové přiznání za srpen 2014
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních(technických) benzinů za srpen 2014 (pokud vznikl nárok)
DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY
daňové přiznání a daň za srpen
souhrnné hlášení za srpen
výpis z evidence za srpen
ENERGETICKÉ DANĚ
daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za srpen 2014
30.září úterý
DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY
poslední den lhůty pro podání žádosti o vrácení daně z přidané hodnoty z/do jiného členského státu dle § 82 a § 82a zákona o DPH
DAŇ Z PŘÍJMŮ
odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2014
24.září středa
SPOTŘEBNÍ DAŇ
splatnost daně za červenec 2014 (pouze spotřební daň z lihu)
10.říjen pátek
SPOTŘEBNÍ DAŇ
splatnost daně za srpen 2014 (mimo spotřební daň z lihu)
15.říjen středa
DAŇ SILNIČNÍ
záloha na daň za 3. čtvrtletí 2014
20.října pondělí
DAŇ Z PŘÍJMŮ
měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
POJISTNÉ
podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za září 2014 a splatnost zálohy na důchodové spoření
ODVOD Z LOTERIÍ A JINÝCH
podání hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her a zaplacení podobných her zálohy za 3. čtvrtletí 2014
27.října čtvrtek
SPOTŘEBNÍ DAŇ
splatnost daně za srpen 2014 (pouze spotřební daň z lihu)
daňové přiznání za září 2014
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních(technických) benzinů za září 2014 (pokud vznikl nárok)
DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY
daňové přiznání a daň za 3. čtvrtletí a za září
souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí a za září
výpis z evidence za 3. čtvrtletí a za září
ENERGETICKÉ DANĚ
daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za září 2014
31.říjen pátek
DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY
poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a zákona o DPH, která chce být registrována od 1. ledna následujícího roku, nebo žádosti o zrušení nebo změnu skupinové registrace
DAŇ Z PŘÍJMŮ
odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září 2014
10.listopad pondělí
SPOTŘEBNÍ DAŇ
splatnost daně za srpen 2014 (mimo spotřební daň z lihu)
20.října čvrtek
DAŇ Z PŘÍJMŮ
měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
POJISTNÉ
podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za říjen 2014 a splatnost zálohy na důchodové spoření
25.listopadu úterý
SPOTŘEBNÍ DAŇ
splatnost daně za srpen 2014 (pouze spotřební daň z lihu)
daňové přiznání za říjen 2014
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních(technických) benzinů za říjen 2014 (pokud vznikl nárok)
DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY
daňové přiznání a daň za říjen
souhrnné hlášení za říjen
výpis z evidence za říjen
ENERGETICKÉ DANĚ
daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za říjen 2014
10.prosinec středa
SPOTŘEBNÍ DAŇ
splatnost daně za říjen 2014 (mimo spotřební daň z lihu)
15.prosince pondělí
DAŇ Z PŘÍJMŮ
čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
DAŇ SILNIČNÍ
záloha na daň za říjen a listopad 2014, event. splatnost jedné zálohy na daň (nejméně ve výši 70 % roční daňové povinnosti) - v případě poplatníka daně, je-li provozovatelem nákladních vozidel včetně tahačů, nákladních přívěsů a nákladních návěsů s největší povolenou hmotností 12 a více tun, kterému se dle § 6 odst. 10 zákona o dani silniční snižuje sazba daně o 48 %
29.prosince pondělí
SPOTŘEBNÍ DAŇ
splatnost daně za říjen 2014 (pouze spotřební daň z lihu)
daňové přiznání za listopad 2014
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních(technických) benzinů za listopad 2014 (pokud vznikl nárok)
DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY
daňové přiznání a daň za listopad
souhrnné hlášení za listopad
výpis z evidence za listopad
ENERGETICKÉ DANĚ
daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za listopad 2014
31.prosinec středa
DAŇ Z PŘÍJMŮ
odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2014
1.prosinec pondělí
DAŇ Z PŘÍJMŮ
odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2014
DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ
podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za září 2014 a splatnost zálohy na důchodové spoření
22.rosince pondělí
DAŇ Z PŘÍJMŮ
měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
POJISTNÉ
podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za listopad 2014 a splatnost zálohy na důchodové spoření